תקף לדגם Fiat 500 pop star בלבד. המחיר החודשי המוצג מתייחס לצבע לבן בלבד ולמסלול של מקדמה בסך 15,000 ₪, 60 תשלומים חודשיים בסך 500 ₪ ותשלום בסוף תקופה בסך 41,300 ₪. תשלומי המימון מבוססים על ריבית פריים + 0.6% (וכפופים לשינויים בריבית הפריים). בתוספת עמלת הקמה של 1% ממחיר הרכב + משכון ושעבוד בסך 350 ₪ ומע"מ לגורם המממן. המימון כפוף לאישור הגוף המממן ועפ"י תנאיו. מחיר מחירון 97,990 ₪ לצבע לבן בלבד. מגלם הנחה לגביו בסך 18,000 ₪ ממחיר המחירון (לפני תוספת ריבית כאמור). לפי מחירון חברה 4/19. המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי שתיווסף למחיר. בתוקף עד ליום 31.10.19 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה יותר היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה וגורמים נוספים. מינ' 30 יח' במלאי. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח תקף לדגם Fiat 500 pop star בלבד. המחיר החודשי המוצג מתייחס לצבע לבן בלבד ולמסלול של מקדמה בסך 15,000 ₪, 60 תשלומים חודשיים בסך 500 ₪ ותשלום בסוף תקופה בסך 41,300 ₪. תשלומי המימון מבוססים על ריבית פריים + 0.6% (וכפופים לשינויים בריבית הפריים). בתוספת עמלת הקמה של 1% ממחיר הרכב + משכון ושעבוד בסך 350 ₪ ומע"מ לגורם המממן. המימון כפוף לאישור הגוף המממן ועפ"י תנאיו. מחיר מחירון 97,990 ₪ לצבע לבן בלבד. מגלם הנחה לגביו בסך 18,000 ₪ ממחיר המחירון (לפני תוספת ריבית כאמור). לפי מחירון חברה 4/19. המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי שתיווסף למחיר. בתוקף עד ליום 31.10.19 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה יותר היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה וגורמים נוספים. מינ' 30 יח' במלאי. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח
דרגות זיהום 8 רמת האבזור הבטיחותי 4
לפרטים: www.fiat.co.il
דרגות זיהום 8 רמת האבזור הבטיחותי 4
לפרטים: www.fiat.co.il